Phân loại Lugano

19.10.2023 3:51 chiều

Phân loại Lugano (Lugano classification) là một hệ thống phân loại giai đoạn và đánh giá đáp ứng với điều trị U lympho. Hệ thống phân loại này được phát triển trong Hội nghị Lugano 2014 và chủ yếu được sử dụng để mô tả và phân loại u lympho non-Hodgkin (NHL) và u lympho Hodgkin (HL).

Phân loại Lugano dựa trên kết quả chụp cắt lớp phát xạ positron (positron emission tomography : PET).

Phân loại Lugano chia U lympho thành 4 giai đoạn:

  • Giai đoạn I: U lympho giới hạn ở một vùng hạch bạch huyết (ví dụ vùng hạch nách, vòng Waldeyer, tuyến ức hoặc lá lách).
  • Giai đoạn II: U lympho giới hạn ở 2 hoặc hơn 2 vùng hạch bạch huyết ở cùng một phía của cơ hoành (trên hoặc dưới cơ hoành)
  • Giai đoạn III: U lympho hiện diện ở các vùng hạch bạch huyết ở cả trên và dưới cơ hoành.
  • Giai đoạn IV: U lympho lan rộng ở một hoặc nhiều cơ quan ngoài hạch, chẳng hạn như tủy xương, gan hoặc phổi.

Phân loại Lugano đã được chứng minh là hệ thống đánh giá giai đoạn chính xác và đáng tin cậy hơn so với các hệ thống trước đó. Nó cũng được sử dụng rộng rãi hơn, giúp so sánh dữ liệu từ các thử nghiệm và nghiên cứu lâm sàng khác nhau dễ dàng hơn.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).