Thang điểm ICE

28.02.2024 12:33 chiều

Thang điểm ICE (Immune Effector Cell Encephalopathy Score) là một công cụ được sử dụng để đánh giá mức độ nghiêm trọng của Hội chứng độc tính thần kinh liên quan đến tế bào tác động miễn dịch (Immune Effector Cell-Associated Neurotoxicity Syndrome: ICANS) ở người trưởng. ICANS là một biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra sau khi sử dụng liệu pháp tế bào CAR-T, một loại liệu pháp miễn dịch dùng để điều trị một số bệnh ung thư.

Điểm ICE dựa trên đánh giá năm khả năng nhận thức:

  • Định hướng: năm, tháng, thành phố, bệnh viện: 4 điểm
  • Gọi tên: Khả năng gọi tên 3 đồ vật (ví dụ: chỉ vào đồng hồ, bút, nút): 3 điểm
  • Thực hiện lệnh: Khả năng thực hiện các mệnh lệnh đơn giản (ví dụ: “chỉ cho tôi 2 ngón tay” hoặc “nhắm mắt lại và thè lưỡi”): 1 điểm
  • Viết: Khả năng viết một câu chuẩn (ví dụ: “con chim của chúng ta là đại bàng đầu trắng”): 1 điểm
  • Chú ý: Khả năng đếm ngược từ 100 đến 10: 1 điểm

Phân cấp độ dựa trên điểm ICE:

  • 10: Không tổn hại
  • 7-9: ICANS độ 1 (nhẹ)
  • 4-6: ICANS độ 2 (trung bình)
  • 0-3: ICANS độ 3 (nặng)
  • 0 (không thể kích hoạt): ICANS độ 4 (rất nghiêm trọng)

Điểm ICE cao hơn cho thấy mức độ tổn hại thấp hơn và ngược lại. Điểm từ 9 trở xuống được coi là có ý nghĩa lâm sàng và cần được chuyên gia chăm sóc sức khỏe đánh giá kịp thời. Điều quan trọng cần lưu ý là điểm ICE chỉ là một công cụ được sử dụng để chẩn đoán và phân loại ICANS. Các yếu tố khác, chẳng hạn như mức độ ý thức, chức năng vận động của bệnh nhân và sự xuất hiện của cơn động kinh, cũng phải được tính đến.

 

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).