Thời gian sống không xuất hiện biến cố

07.08.2023 12:54 sáng

Thời gian sống không xuất hiện biến cố (Event free survival: EFS) là tiêu chí đánh giá kết quả lâm sàng thường được sử dụng trong nghiên cứu y học, đặc biệt là trong nghiên cứu ung thư. EFS đánh giá thời gian bệnh nhân sống mà bệnh không tiến triển xấu hoặc tái phát, không xuất hiện biến chứng hoặc các tác dụng phụ.

EFS được tính từ khi bắt đầu điều trị đến khi xảy ra biến cố xác định trước. Biến cố xác định trước có thể là bệnh tái phát, bệnh tiến triển xấu, xuất hiện biến chứng mới, tác dụng phụ mới hoặc tử vong do mọi nguyên nhân.

Khác với EFS, thời gian sống bệnh không hóa ác (Progression free survival: PFS) tập trung cụ thể vào biến cố là bệnh tiến triển xấu hoặc bệnh tái phát. Được tính từ thời gian khi bắt đầu điều trị cho đến khi bệnh tiến triển xấu hoặc bệnh tái phát. Nó không tính đến các biến cố khác như sự xuất hiện các biến chứng mới hoặc các tác dụng phụ mới.

 

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời