Thời gian sống bệnh không hóa ác

07.08.2023 12:54 sáng

Thời gian sống bệnh không hóa ác (Progression Free Survival: PFS) là tiêu chí đánh giá kết quả lâm sàng thường được sử dụng trong nghiên cứu y học, đặc biệt là trong nghiên cứu ung thư.

PFS là khoảng thời gian tính từ sau khi điều trị, tình trạng bệnh diễn tiến ổn định, chất lượng cuộc sống của người bệnh được duy trì, cho đến khi bệnh có biểu hiện tiến triển xấu (hoá ác) được xác định khách quan.

Khác với PFS, thời gian sống không xuất hiện biến cố (Event free survival: EFS) đánh giá thời gian bệnh nhân sống mà bệnh không tiến triển xấu hoặc tái phát, không xuất hiện biến chứng hoặc các tác dụng phụ. EFS được tính từ khi bắt đầu điều trị đến khi xảy ra biến cố xác định trước. Biến cố xác định trước có thể là bệnh tái phát, bệnh tiến triển xấu, xuất hiện biến chứng mới, tác dụng phụ mới hoặc tử vong do mọi nguyên nhân.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).