Thụ thể aryl hydrocarbon

07.08.2023 12:54 sáng

Thụ thể aryl hydrocarbon (aryl hydrocarbon receptor : AhR) là một yếu tố phiên mã đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh biểu hiện gen để đáp ứng với các kích thích môi trường như chất độc, chất ô nhiễm và các thành phần dinh dưỡng.

Sau khi được kích hoạt bởi các phối tử, AhR chuyển vị trí vào nhân và liên kết với DNA, dẫn đến sự điều chỉnh tăng hoặc giảm điều hòa của các gen mục tiêu liên quan đến chuyển hóa ngoại sinh, chức năng miễn dịch, tăng sinh tế bào và biệt hóa.

Đường truyền AhR tham gia vào các quá trình sinh lý khác nhau, bao gồm phát triển, chuyển hóa và viêm nhiễm. Rối loạn điều hòa đường truyền AhR có liên quan đến nhiều bệnh khác nhau, bao gồm ung thư, rối loạn miễn dịch và các bệnh thoái hóa thần kinh.

AhR cũng được biết là tương tác với các con đường truyền tín hiệu khác, chẳng hạn như thụ thể estrogen và đóng một vai trò trong sự phát triển của một số bệnh ung thư. Do đó, việc hiểu quy định về tín hiệu AhR là rất quan trọng để phát triển các chiến lược ngăn ngừa và điều trị các bệnh liên quan đến phơi nhiễm môi trường.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời