Thụ thể endothelin

07.08.2023 12:54 sáng

Thụ thể endothelin (Endothelin receptor) là một loại thụ thể kết hợp protein G (G protein-coupled receptor) được tìm thấy trên bề mặt tế bào, liên kết với các peptide endothelin. Có hai loại thụ thể endothelin: thụ thể endothelin loại A (endothelin receptor type A : ETA) và thụ thể endothelin loại B (endothelin receptor type B : ETB).

Các thụ thể ETA chủ yếu được tìm thấy trên các tế bào cơ trơn và làm trung gian co mạch, trong khi các thụ thể ETB nằm trên cả tế bào cơ trơn và tế bào nội mô và có nhiều chức năng đa dạng hơn, bao gồm giãn mạch, tăng sinh tế bào và vận chuyển ion.

Các thụ thể endothelin đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh huyết áp và trương lực mạch máu, và sự rối loạn chức năng của chúng có liên quan đến một loạt bệnh tim mạch và thận.

Thuốc đối kháng thụ thể endothelin được sử dụng lâm sàng để điều trị tăng huyết áp động mạch phổi và có thể có ứng dụng tiềm năng trong các bệnh khác được đặc trưng bởi rối loạn chức năng nội mô.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời