Trung vị

07.08.2023 12:54 sáng

Khác với trung bình (mean), trung vị (median) là trị số nằm ở vị trí giữa trong dãy số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Ví dụ có 5 người tuổi tác như sau: 50 tuổi, 25 tuổi, 30 tuổi, 18 tuổi và 42 tuổi. Trị số tuổi trung vị là 30 (50, 42, 30, 25, 18), trong khi đó trị số tuổi trung bình là 33 (tổng 5 trị số trên chia 5). So với trị số trung bình, lợi điểm của trị số trung vị không bị ảnh hưởng bởi trị số cực biên. Nó thường được sử dụng trong thử nghiệm lâm sàng để đánh giá các tiêu chuẩn điều trị thử nghiệm.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời