VEGFR

07.08.2023 12:54 sáng

VEGFR (Vascular Endothelial Growth Factor Receptor) là một loại thụ thể được tìm thấy trên bề mặt tế bào, đặc biệt là trên các tế bào nội mô mạch máu lót bên trong mạch máu. VEGFR đóng một vai trò quan trọng trong sự hình thành mạch máu mới. Có ba loại VEGFR chính: VEGFR-1, VEGFR-2VEGFR-3.

Sự gắn kết của các yếu tố tăng trưởng nội mô mạch máu (VEGF) với các thụ thể này kích hoạt một lộ trình truyền tín hiệu dẫn đến các phản ứng khác nhau bao gồm tăng tính thấm của mạch máu, thúc đẩy sự phát triển và sống sót của tế bào cũng như hình thành mạch máu mới. Do vai trò của nó trong sự hình thành mạch, VEGFR là mục tiêu chính trong các liệu pháp điều trị ung thư, vì việc ức chế chức năng của nó có thể ngăn chặn sự phát triển của các mạch máu mới mà lẽ ra sẽ nuôi khối u.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời