Yếu tố Von Willebrand

07.08.2023 12:54 sáng

Yếu tố Von Willebrand (Von Willebrand factor: vWF) là glycoprotein quan trọng đối với quá trình cầm máu ban đầu thông qua sự kết dính của tiểu cầu với collagen dưới nội mô, và đông máu nội tại thông qua quá trình ổn định yếu tố VIII (Factor VIII). vWF được đặt theo tên của bác sĩ Erik von Willebrand, người đầu tiên xác định và mô tả chứng rối loạn chảy máu sau đó được cho là do không đủ số lượng hoặc rối loạn chất lượng của glycoprotein này.

Thiếu và/hoặc khiếm khuyết vWF gây ra bệnh von Willebrand và có liên quan đến nhiều bệnh khác, bao gồm ban xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối, hội chứng Heyde (Heyde’s syndrome) và có thể là hội chứng tán huyết-ure huyết (Hemolytic–uremic syndrome)

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời