Yếu tố VIII

07.08.2023 12:54 sáng

Yếu tố VIII (factor VIII: FVIII) là một glycoprotein huyết tương cần thiết cho quá trình đông máu bình thường.  Sự khiếm khuyết / thiếu hụt FVIII ở người có liên quan đến chứng rối loạn chảy máu bẩm sinh, được gọi là Hemophilia A (bệnh máu khó đông loại A), ảnh hưởng đến khoảng 1 trên 5000 nam giới. Trái ngược với sự thiếu hụt, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy hoạt động của FVIII tăng cao là một yếu tố nguy cơ gây huyết khối. Do đó, nồng độ FVIII có tầm quan trọng không chỉ để chẩn đoán và theo dõi bệnh ưa chảy máu A mà còn để điều tra hoặc nghiên cứu bệnh huyết khối.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời