Injection

AJOVY LÀ GÌ

Là thuốc dạng dịch tiêm, chứa thàn phần fremanezumab, là kháng thể đơn dòng, do Teva phát triển và thương mại hóa. Ajovy được chỉ định điều trị dự phòng đau nửa đầu (Migraine) cấp tính ở người lớn.

CƠ CHẾ TÁC DỤNG

Fremanezumab là kháng thể đơn dòng liên kết với phối tử CGRP (calcitonin gene-related peptide) và ngăn chặn liên kết của nó với thụ thể.

HIỆU QUẢ LÂM SÀNG

Ajovy được FDA phê duyệt dựa trên 2 nghiên cứu lâm sàng, ngẫu nhiên có đối chứng giả dược, mù đôi. Nghiên cứu 1 ở người lớn có tiền sử đau nửa đầu từng đợt, và Nghiên cứu 2 ở người lớn đau nửa đầu mãn tính.

Nghiên cứu 1 (Đau nửa đầu từng đợt) bao gồm 875 bệnh nhân (bệnh nhân có <15 ngày đau đầu mỗi tháng). Các bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên (1: 1: 1) tiêm dưới da hoặc Ajovy 675 mg ba tháng một lần, hoặc Ajovy 225 mg mỗi tháng, hoặc giả dược mỗi tháng, trong thời gian điều trị 3 tháng. Cả chế độ dùng thuốc mỗi tháng và mỗi 3 tháng của Ajovy đã chứng minh những cải thiện có ý nghĩa thống kê các tiêu chí hiệu quả so với giả dược trong khoảng thời gian 3 tháng.

Nghiên cứu 2 (Đau nửa đầu mãn tính) bao gồm 1.130 bệnh nhân có (bệnh nhân có <15 ngày đau đầu mỗi tháng). Các bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên (1: 1: 1) tiêm dưới da hoặc Ajovy 675 mg liều khởi đầu, sau đó là 225 mg mỗi tháng, hoặc 675 mg mỗi 3 tháng, hoặc giả dược mỗi tháng, trong thời gian điều trị 3 tháng. Các đối tượng được điều trị bằng Ajovy đã giảm đáng kể số ngày đau đầu hàng tháng so với giả dược trong khoảng thời gian 12 tuần sau liều đầu tiên. Chế độ dùng thuốc hàng tháng là -4,6 ngày (p <0,0001), hàng quý là -4,3 ngày (p <0,0001), và giả dược là – 2,5 ngày.

ĐIỀU TRỊ VỚI AJOVY VÀ TÁC DỤNG PHỤ THƯỜNG GẶP

(Xem thêm tài liệu hướng dẫn sử dụng)

Ajovy được cung cấp dưới dạng dịch tiêm dưới da. Liều khuyến cáo: 225 mg mỗi tháng hoặc 675 mg mỗi 3 tháng (ba lần tiêm dưới da liên tiếp, mỗi lần 225 mg).

Tác dụng phụ thường gặp nhất liên quan đến sử dụng Ajovy là phản ứng tại chỗ tiêm.

Nguồn tham khảo:

  1. https://ir.tevapharm.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2018/Teva-Announces-US-Approval-of-AJOVY-fremanezumab-vfrm-Injection-the-First-and-Only-Anti-CGRP-Treatment-with-Both-Quarterly-and-Monthly-Dosing-for-the-Preventive-Treatment-of-Migraine-in-Adults/default.aspx
  2. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/761089s000lbl.pdf

Author

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓 Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược tpHCM, VIETNAM (1995) 🎓 Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gen, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007) 🎓 Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015) 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Tây Ninh (1995 - 1997) 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Bình Dương (1997 - 1999) 🤵‍♂️Hiện làm việc cho công ty dược phẩm Hoa Kỳ, tại Nhật Bản