Ajovy – Thuốc mới điều trị chứng đau nửa đầu

15.09.2018 9:34 chiều

AJOVY LÀ GÌ

Là thuốc dạng dịch tiêm, chứa thàn phần fremanezumab, là kháng thể đơn dòng liên kết với CGRP (calcitonin gene-related peptide), do Teva phát triển và thương mại hóa. Ajovy được chỉ định điều trị dự phòng chứng đau nửa đầu (Migraine) cấp tính ở người lớn.

CƠ CHẾ TÁC DỤNG

Fremanezumab là kháng thể đơn dòng liên kết với phối tử CGRP và ngăn chặn liên kết của nó với thụ thể. CGRP đóng vai trò quan trọng trong chứng đau nửa đầu.

HIỆU QUẢ LÂM SÀNG

Ajovy được FDA phê duyệt dựa trên 2 nghiên cứu lâm sàng, ngẫu nhiên có đối chứng giả dược, mù đôi. Nghiên cứu 1 ở người lớn có tiền sử đau nửa đầu từng đợt, và Nghiên cứu 2 ở người lớn đau nửa đầu mãn tính.

Nghiên cứu 1 (Đau nửa đầu từng đợt) bao gồm 875 bệnh nhân (bệnh nhân có <15 ngày đau đầu mỗi tháng). Các bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên (1: 1: 1) tiêm dưới da hoặc Ajovy 675 mg ba tháng một lần, hoặc Ajovy 225 mg mỗi tháng, hoặc giả dược mỗi tháng, trong thời gian điều trị 3 tháng. Cả chế độ dùng thuốc mỗi tháng và mỗi 3 tháng của Ajovy đã chứng minh những cải thiện có ý nghĩa thống kê các tiêu chí hiệu quả so với giả dược trong khoảng thời gian 3 tháng.

Nghiên cứu 2 (Đau nửa đầu mãn tính) bao gồm 1.130 bệnh nhân có (bệnh nhân có <15 ngày đau đầu mỗi tháng). Các bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên (1: 1: 1) tiêm dưới da hoặc Ajovy 675 mg liều khởi đầu, sau đó là 225 mg mỗi tháng, hoặc 675 mg mỗi 3 tháng, hoặc giả dược mỗi tháng, trong thời gian điều trị 3 tháng. Các đối tượng được điều trị bằng Ajovy đã giảm đáng kể số ngày đau đầu hàng tháng so với giả dược trong khoảng thời gian 12 tuần sau liều đầu tiên. Chế độ dùng thuốc hàng tháng là -4,6 ngày (p <0,0001), hàng quý là -4,3 ngày (p <0,0001), và giả dược là – 2,5 ngày.

ĐIỀU TRỊ VỚI AJOVY VÀ TÁC DỤNG PHỤ THƯỜNG GẶP

(Xem thêm tài liệu hướng dẫn sử dụng)

Ajovy được cung cấp dưới dạng dịch tiêm dưới da. Liều khuyến cáo: 225 mg mỗi tháng hoặc 675 mg mỗi 3 tháng (ba lần tiêm dưới da liên tiếp, mỗi lần 225 mg).

Tác dụng phụ thường gặp nhất liên quan đến sử dụng Ajovy là phản ứng tại chỗ tiêm.

Nguồn tham khảo:

  1. https://ir.tevapharm.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2018/Teva-Announces-US-Approval-of-AJOVY-fremanezumab-vfrm-Injection-the-First-and-Only-Anti-CGRP-Treatment-with-Both-Quarterly-and-Monthly-Dosing-for-the-Preventive-Treatment-of-Migraine-in-Adults/default.aspx
  2. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/761089s000lbl.pdf

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

#Ajovy
#Chứng đau nửa đầu
#Fremanezumab
#Migraine
#Thuốc mới