Rinvoq – Thuốc mới điều trị viêm khớp dạng thấp

21.08.2019 3:20 sáng

RINVOQ LÀ GÌ

Là thuốc dạng viên uống, chứa thành phần upadacitinib, là một chất ức chế Janus kinase (JAK), do AbbVie phát triển và thương mại hóa. Rinvoq được chỉ định điều trị cho người trưởng thành bị Viêm khớp dạng thấp (Rheumatoid Arthritis: RA) hoạt động, vừa và nặng, không đáp ứng tốt hoặc không dung nạp với methotrexate (MTX).

Chỉ ̣định này được FDA phê duyệt vào tháng 8 năm 2019.

CƠ CHẾ TÁC DỤNG

JAK là các enzyme nội bào truyền tín hiệu phát sinh từ cytokine hoặc tương tác thụ thể yếu tố tăng trưởng trên màng tế bào để ảnh hưởng đến quá trình tạo máu và chức năng tế bào miễn dịch. Trong quá trình truyền tín hiệu, JAKs phosphoryl hóa và kích hoạt bộ chuyển đổi tín hiệu và bộ kích hoạt phiên mã (STAT) điều chỉnh hoạt động nội bào. Rinvoq điều chỉnh đường dẫn tín hiệu tại điểm JAK, ngăn chặn quá trình phosphoryl hóa và kích hoạt STAT.

HIỆU QUẢ LÂM SÀNG

Rinvoq được FDA chấp thuận dựa trên dữ liệu từ các chương trình nghiên cứu SELECT, bao gồm khoảng 4.400 bệnh nhân RA được đánh giá về hiệu quả, độ an toàn và khả năng dung nạp ở nhiều bệnh nhân RA, bao gồm cả những người thất bại hoặc không dung nạp với thuốc sinh học hoặc methotrexate.

  • SELECT-EARLY: 52 % nhóm bệnh nhân không sử dụng MTX và được điều trị bằng Rinvoq 15 mg đạt được ACR*50 so với 28 % được điều trị bằng MTX vào tuần thứ 12.
  • SELECT-MONOTHERAPY: 68 % nhóm bệnh nhân không đáp ứng hoàn toàn với MTX (MTX-IR) được điều trị bằng Rinvoq 15 mg đạt được ACR20 so với 41 % nhóm bệnh nhân tiếp tục điều trị bằng MTX vào tuần 14.
  • SELECT-COMPARE: 71% nhóm bệnh nhân MTX-IR được điều trị bằng Rinvoq 15 mg cộng với MTX đạt được ACR20 so với 36% nhóm bệnh nhân được điều trị bằng giả dược cộng với MTX ở tuần 12.
  • SELECT-NEXT: 64 % nhóm bệnh nhân csDMARD-IR** được điều trị bằng Rinvoq 15 mg cộng với csDMARD đạt được ACR20 so với 36 % nhóm bệnh nhân được điều trị bằng giả dược cộng với csDMARD ở tuần 12.
  • SELECT-BEYOND: 65% bệnh nhân IR sinh học được điều trị bằng Rinvoq 15 mg cộng với csDMARD đạt được ACR20 so với 28% được điều trị bằng giả dược cộng với csDMARD ở tuần 12.

*ACR (American College of Rheumatology): ACR20: ≥ 20% cải thiện; ACR50: ≥ 50% cải thiện; ACR70: ≥ 70% cải thiện

** csDMARD-IR (conventional synthetic Disease-modifying antirheumatic drugs – inadequate response): Không đáp ứng hoàn toàn với csDMARD.

csDMARD (conventional synthetic Disease-modifying antirheumatic drugs): Nhóm thuốc tổng hợp thông thường chống viêm khớp dạng thấp cải thiện bệnh

DMARD (Disease-modifying antirheumatic drugs): Nhóm thuốc chống viêm khớp dạng thấp cải thiện bệnh

ĐIỀU TRỊ VỚI RINVOQ VÀ TÁC DỤNG PHỤ THƯỜNG GẶP

(Xem thêm tài liệu hướng dẫn sử dụng)

Rinvoq được cung cấp dưới dạng viên nén (phóng thích từ từ). Liều uống khuyến cáo của Rinvoq là uống 15 mg mỗi ngày một lần với hoặc không với thức ăn. Rinvoq có thể được điều trị đơn lập hoặc kết hợp với methotrexate hoặc DMARDs không sinh học khác

Các tác phụ liên quan đến việc sử dụng Rinvoq có thể bao gồm: nhiễm trùng đường hô hấp trên, buồn nôn, ho, sốt.

Nguồn tham khảo:

  1. https://news.abbvie.com/news/press-releases/abbvie-receives-fda-approval-rinvoq-upadacitinib-an-oral-jak-inhibitor-for-treatment-moderate-to-severe-rheumatoid-arthritis.htm
  2. https://www.centerwatch.com/drug-information/fda-approved-drugs/drug/100420/rinvoq-upadacitinib
  3. https://www.everydayhealth.com/rheumatoid-arthritis/fda-approves-new-ra-medication-people-who-havent-responded-standard-treatment/

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

#Janus kinase
#Rinvoq
#Thuốc mới
#Viêm khớp
#Viêm khớp dạng thấp