Janus kinase

07.08.2023 12:54 sáng

Janus kinase (JAK) là một họ enzyme được gọi là protein tyrosine kinase có liên quan đến truyền tín hiệu điều chỉnh phản ứng viêm và phản ứng miễn dịch. JAK được chia thành 4 loại là JAK-1 (Janus kinase 1), JAK-2 (Janus kinase 2), JAK-3 (Janus kinase 3) và TYK-2 (tyrosine kinase 2). Mỗi loại có các thuộc tính và chức năng riêng biệt và chúng được liên kết với các đường truyền tín hiệu và quá trình tế bào khác nhau.

JAK-1

  • Chức năng: JAK-1 được biểu hiện rộng rãi trong các loại tế bào khác nhau và tham gia vào các đường truyền tín hiệu được kích hoạt bởi một số cytokine, bao gồm cả interferon và interleukin.
  • Đường truyền tín hiệu: JAK-1 thường được liên kết với đường truyền JAK-STAT (Signal Transducer and Activator of Transcription), điều chỉnh biểu hiện gen và phản ứng miễn dịch. Nó cũng tham gia vào các con đường khác, chẳng hạn như con đường JAK-PI3K (Phosphatidylinositol 3-Kinase).

JAK-2

  • Chức năng: JAK-2 chủ yếu tham gia vào các lộ trình truyền tín hiệu liên quan đến quá trình tạo máu (hình thành tế bào máu) và rất quan trọng đối với sự phát triển và chức năng của hồng cầu, tiểu cầu và một số tế bào miễn dịch.
  • Đường truyền tín hiệu: JAK-2 là thành phần chính của đường truyền JAK-STAT, đặc biệt là để đáp ứng với các cytokine như erythropoietin (EPO), thrombopoietin (TPO) và yếu tố kích thích bạch cầu hạt (G-CSF). Đột biến trong JAK-2 có liên quan đến u nguyên bào tủy, một nhóm bệnh rối loạn máu.

JAK-3

  • Chức năng: JAK-3 chủ yếu được biểu hiện trong các tế bào miễn dịch, đặc biệt là tế bào lympho, và rất quan trọng đối với sự phát triển và chức năng của tế bào miễn dịch.
    Đường truyền tín hiệu: JAK-3 chủ yếu liên quan đến đường  JAK-STAT được kích hoạt bởi các cytokine interleukin 2 (IL-2), interleukin 4 (IL-4), interleukin 7 (IL-7), interleukin 9 (IL- 9), interleukin 15 (IL-15) và interleukin 21 (IL-21). Khiếm khuyết trong chức năng JAK-3 có liên quan đến suy giảm miễn dịch kết hợp nghiêm trọng (severe combined immunodeficiency), một chứng rối loạn di truyền hiếm gặp được đặc trưng bởi chức năng miễn dịch bị tổn hại.

TYK-2 

Chức năng: TYK-2 tham gia vào các lộ trình truyền tín hiệu điều chỉnh các phản ứng miễn dịch, đặc biệt là phản ứng với các cytokine liên quan đến khả năng phòng vệ chống virus.
Đường truyền tín hiệu: TYK-2 được liên kết với đường truyền JAK-STAT được kích hoạt bởi các cytokine như interferon, interleukin và một số yếu tố tăng trưởng. Nó đóng một vai trò trong việc điều chỉnh các phản ứng miễn dịch chống lại nhiễm virus.

Tóm lại, họ enzyme JAK đóng vai trò quan trọng trong các quá trình khác nhau của tế bào, bao gồm điều hòa miễn dịch, tạo máu và viêm. Rối loạn điều hòa hoặc đột biến trong JAK có thể có dẫn đến rối loạn miễn dịch, các bệnh liên quan đến máu và một số loại ung thư. Do đó, nhắm mục tiêu JAK đã trở thành một chiến lược quan trọng để phát triển các biện pháp can thiệp điều trị trong một số bệnh.

 

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời