Drug

CAPLYTA LÀ GÌ

Là thuốc dạng viên uống, chứa thành phần lumateperone, là chất đối kháng thụ thể 5HT2A kép, do Intra-Cellular Therapies phát triển và thương mại hóa. Caplyta được chỉ định trong điều Tâm thần phân liệt (Schizophrenia) ở người trưởng thành.

Chỉ định này được FDA phê duyệt vào tháng 12 năm 2019.

CƠ CHẾ TÁC DỤNG

Cơ chế hoạt động của lumateperone trong điều trị tâm thần phân liệt chưa được biết rõ. Tuy nhiên, hiệu quả tác dụng của lumateperone có thể đóng vai trò trung gian thông qua sự kết hợp hoạt động đối kháng ở thụ thể 5-HT2A serotonin trung ương và hoạt động đối kháng hậu synap ở thụ thể dopamine D2 trung ương.

HIỆU QUẢ LÂM SÀNG

Caplyta được FDA phê duyệt dựa trên kết quả hai thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, kiểm soát giả dược.

Nghiên cứu 1: bao gồm 335 bệnh nhân bị tâm thần phân liệt được chọn ngẫu nhiên hoặc lumateperone, hoặc hoạt chất kiểm chứng hoặc giả dược. Kết quả cho thấy nhóm bệnh nhân dùng lumateperone giảm đáng kể về mặt thống kê trong tổng số điểm PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), so với các bệnh nhân trong các nhóm khác. Độ tuổi trung bình trong nghiên cứu này là 42 tuổi, 17% là bệnh nhân nữ; 19% là người da trắng và 78% là người da đen.

Nghiên cứu 2: bao gồm 450 bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt, được chọn ngẫu nhiên hoặc lumateperone hoặc giả dược. Kết quả cho thấy nhóm bệnh nhân dùng lumateperone giảm đáng kể đường cơ bản đến ngày thứ 28 trong về tổng số điểm PANSS. Trong nghiên cứu này, độ tuổi trung bình là 44 tuổi, 23% là nữ, 26% là người da trắng và 66% là người da đen.

ĐIỀU TRỊ VỚI CAPLYTA VÀ TÁC DỤNG PHỤ THƯỜNG GẶP

(Xem thêm tài liệu hướng dẫn sử dụng)

Caplyta được cung cấp dưới dạng viên nang, liều khuyến cáo là 42 mg một lần mỗi ngày với thức ăn.

Các tác dụng phụ thường gặp bao gồm: buồn ngủ và khô miệng.

Nguồn tham khảo:

  1. https://www.mdedge.com/psychiatry/article/214733/schizophrenia-other-psychotic-disorders/fda-approves-caplyta-treat
  2. https://www.pharmacytimes.com/news/antipsychotic-drug-receives-fda-approval-for-treatment-of-schizophrenia
  3. https://www.intracellulartherapies.com/docs/caplyta_pi.pdf

Author

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓 Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược tpHCM, VIETNAM (1995). 🎓 Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gen, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓 Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015). 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Tây Ninh (1995 - 1997). 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Bình Dương (1997 - 1999). 🤵‍♂️Hiện làm việc cho công ty dược phẩm Hoa Kỳ, tại Nhật Bản.