Vyepti – Thuốc mới điều trị phòng ngừa chứng đau nửa đầu

24.02.2020 10:01 chiều

VYEPTI LÀ GÌ

Là thuốc dạng dịch tiêm, chứa thành phần eptinezumab, là kháng thể đơn dòng đối kháng CGRP (calcitonin gene-related peptide), do Lundbeck phát triển và thương mại hóa. Vyepti được chỉ định điều trị phòng ngừa chứng đau nửa đầu (Migraine).

Chỉ định này được FDA phê duyệt vào tháng 2 năm 2020.

CƠ CHẾ TÁC DỤNG

Eptinezumab liên kết với phối tử CGRP và ngăn nó liên kết với thụ thể, được cho là có vai trò quang trọng trung gian và khởi phát chứng đau nửa đầu.

HIỆU QUẢ LÂM SÀNG

Vyepti được FDA phê duyệt dựa trên kết quả 2 thử nghiệm lâm sàng, ngẫu nhiên, pha 3, có đối chứng giả dược ( Promise-1 và Promise-2).

Promise-1: bao gồm 665 bệnh nhân đau nữa đầu bộc phát (có 4 đến 14 cơn đau nửa đầu, và có ít nhất 4 ngày đau nửa đầu mỗi tháng), được chọn ngẫu nhiên hoặc dùng giả dược (N = 222), hoặc 100 mg Vyepti (N = 221), hoặc 300 mg Vyepti (N = 222), mỗi 3 tháng, trong 12 tháng.

Promise-2: bao gồm 1.072 bệnh nhân đau nữa đầu mãn tính (có 15 đến 26 cơn đau nửa đầu, và có ít nhất 8 ngày đau nửa đầu mỗi tháng ), được chọn ngẫu nhiên hoặc dùng giả dược (N = 366), hoặc 100 mg Vyepti (N = 356) hoặc 300 mg Vyepti (N = 350), mỗi 3 tháng, trong 6 tháng.

Trong hai nghiên cứu, cả 2 liều Vyepti đều chứng minh lợi ích điều trị so với giả dược ngay từ ngày đầu tiên sau khi truyền.

Promise-1: đường cơ bản của số ngày đau nửa đầu mỗi tháng, trung bình giãm 3,9 ngày đối với liều Vyepti 100mg, 4,3 ngày đối với liều 300mg và tăng 3,2 ngày đối với giả dược. Ngoài ra, 49,8% liều 100mg và 56,3% liều 300mg đã giảm ít nhất 50% số ngày đau nửa đầu mỗi tháng, so với 37,4% ở nhóm giả dược.

Promise-2: tương tự như trên đường cơ bản trung bình giảm 7,7 ngày đối với nhóm liều 100mg, 8,2 ngày đối với nhóm 300mg và giảm 5,6 ngày đối với giả dược. Trong khi 57,6% liều 100mg và 61,4% liều 300mg giảm ít nhất 50% số ngày đau nửa đầu mỗi tháng so với 39,3% ở nhóm giả dược.

ĐIỀU TRỊ VỚI VYEPTI VÀ TÁC DỤNG PHỤ THƯỜNG GẶP

(Xem thêm tài liệu hướng dẫn sử dụng)

Vyepti được cung cấp dưới dạng dịch tiêm truyền tĩnh mạch. Liều khuyến cáo là 100 mg pha loãng trong 100 ml dung dịch natri clorid 0,9% và truyền tĩnh mạch khoảng 30 phút, mỗi 3 tháng. Một số bệnh nhân có thể dùng liều 300 mg.

Tác dụng phụ thường gặp là viêm mũi họng và quá mẫn.

Nguồn tham khảo:

  1. https://investor.lundbeck.com/news-releases/news-release-details/fda-approves-lundbecks-vyeptitm-eptinezumab-jjmr-first-and-only/
  2. https://www.lundbeck.com/upload/us/files/pdf/Products/Vyepti_PI_US_EN.pdf

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

#Đau nửa đầu
#Eptinezumab
#Thuốc mới
#Vyepti