Remdesivir làm giảm đáng kể nguy cơ nhập viện ở bệnh nhân COVID-19

25.09.2021 6:58 sáng

Gilead Sciences, Inc. đã công bố kết quả tích cực từ một thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng giả dược, pha 3, nhằm đánh giá hiệu quả và tính an toàn của Veklury® (remdesivir) với liệu trình tiêm tĩnh mạch (IV ) 3 ngày ở bệnh nhân COVID-19 không nhập viện có nguy cơ bệnh tiến triển cao. Dữ liệu đột phá này sẽ được trình bày tại hội nghị IDWeek 2021.

Kết quả phân tích trên 562 bệnh nhân tham gia, được chỉ định ngẫu nhiên theo tỷ lệ 1: 1, hoặc dùng Veklury hoặc giả dược. Kết quả cho thấy Veklury đã làm giảm 87% nguy cơ đối với tiêu chí đánh giá chính (nhập viện liên quan đến COVID-19 hoặc tử vong do mọi nguyên nhân) vào Ngày 28. Tỷ lệ tiêu chí này ở nhóm Veklury là 0,7% (2/279) so với giả dược là 5,3% (15/283) p = 0,008.

Veklury cũng cho thấy giảm 81% nguy cơ đối với tiêu chi đánh giá phụ (các lần khám bệnh do COVID-19 hoặc tử vong do mọi nguyên nhân) vào Ngày 28. Tỷ lệ tiêu chí này ở nhóm Veklury là 1,6% (4/246) so với giả dược là 8,3% (21/252) p = 0,002. Trong nghiên cứu, không có trường hợp tử vong nào được quan sát thấy ở cả hai nhóm vào Ngày 28.

Lưu ý: Việc sử dụng Veklury để điều trị cho những bệnh nhân không nằm viện với liệu trình 3 ngày hiện đang trong quá trình nghiên cứu, và chưa được bất kỳ cơ quan quản lý nào trên toàn cầu phê duyệt.

Các tác dụng phụ cấp cứu thường gặp nhất trong điều trị (≥5%) ở bệnh nhân dùng Veklury là buồn nôn và đau đầu. Trong số 279 người tham gia nhận Veklury, không có dấu hiệu mới liên quan đến tính toàn được xác định. Một trường hợp tử vong được quan sát thấy trong nghiên cứu ở Ngày thứ 59 (người tham gia dùng giả dược); không có trường hợp tử vong nào xảy ra ở cả hai nhánh của nghiên cứu tính theo điểm cuối chính của Ngày 28.

Nguồn tham khảo

  1. https://www.gilead.com/news-and-press/press-room/press-releases/2021/9/veklury-remdesivir-significantly-reduced-risk-of-hospitalization-in-highrisk-patients-with-covid19
  2. https://edition.cnn.com/us/live-news/coronavirus-pandemic-covid-summit-09-22-21/h_a5c5e93568c67075af2d9ef510747e15
  3. https://www.pharmacytimes.com/view/study-remdesivir-significantly-reduces-risk-of-hospitalization-in-high-risk-patients-with-covid-19
  4. https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/news/163049/veklury-remdesivir-reduces-covid-19-hospitalisation-risk-by-87-percent/

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

#COVID-19
#Remdesivir
#Veklury