Exxua – Thuốc mới điều trị rối loạn trầm cảm nặng

27.09.2023 7:49 sáng

EXXUA LÀ GÌ

Là thuốc dạng viên uống, chứa thành phần gepirone, là chất chủ vận thụ thể 5-HT1A (một loại thụ thể serotonin), do Fabre-Kramer Pharmaceuticals phát triển và thương mại hóa. Exxua được chỉ định để điều trị rối loạn trầm cảm nặng (Major Depressive Disorder : MDD) ở người lớn.

Chỉ định này được FDA phê duyệt vào tháng 9 năm 2023.

CƠ CHẾ TÁC DỤNG

Cơ chế tác dụng chống trầm cảm của Exxua chưa được hiểu đầy đủ nhưng được cho là có liên quan đến việc điều chế hoạt động serotonergic trong hệ thần kinh trung ương thông qua hoạt động chủ vận chọn lọc ở thụ thể 5-HT1A.

HIỆU QUẢ LÂM SÀNG

Hiệu quả của Exxua được chứng minh dựa trên 2 nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên với giả dược, mù đôi, kéo dài 8 tuần ở người lớn từ 18 đến 69 tuổi mắc MDD. Những người tham gia nghiên cứu được chỉ định ngẫu nhiên theo tỷ lệ 1:1 để nhận liều Exxua 18,2 mg/ngày ban đầu và được chuẩn độ đến 72,6 mg/ngày, hoặc giả dược. Trong cả hai nghiên cứu, mục đánh giá chính là sự thay đổi so với ban đầu trong tổng điểm của Thang đánh giá trầm cảm Hamilton (HAMD-17) ở tuần thứ 8.

Kết quả cho thấy những bệnh nhân ở nhóm điều trị bằng Exxua đã đạt được sự cải thiện đáng kể về mặt thống kê về tổng điểm HAMD-17 ở tuần thứ 8 so với nhóm dùng giả dược (Nghiên cứu 1: sự khác biệt so với giả dược là -2,47; Nghiên cứu 2: chênh lệch với giả dược là -2,45).

ĐIỀU TRỊ VỚI EXXUA VÀ TÁC DỤNG PHỤ THƯỜNG GẶP

Xem thêm tài liệu hướng dẫn tại đây

Exxua được cung cấp dưới dạng viên nén. Điều chỉnh các bất thường về điện giải và đo điện tâm đồ (ECG) trước khi bắt đầu điều trị bằng Exxua. Không sử dụng nếu QTc > 450 msec. Thực hiện đo điện tâm đồ trong quá trình điều chỉnh liều lượng và định kỳ trong quá trình điều trị.

  • Liều khởi đầu khuyến cáo là 18,2 mg uống một lần mỗi ngày cùng với thức ăn vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Tùy thuộc vào đáp ứng lâm sàng và khả năng dung nạp, có thể tăng liều lên 36,3 mg một lần mỗi ngày vào Ngày 4. Liều có thể được điều chỉnh thêm lên 54,5 mg một lần mỗi ngày sau Ngày 7 và lên 72,6 mg một lần mỗi ngày một tuần sau đó.
  • Bệnh nhân cao tuổi: Liều khởi đầu khuyến cáo là 18,2 mg, 1 lần/ngày. Liều dùng có thể tăng lên 36,3 mg sau 7 ngày.
  • Ở bệnh nhân suy thận (độ thanh thải creatinine < 50 mL/phút): Liều khởi đầu khuyến cáo là 18,2 mg mỗi ngày một lần. Liều dùng có thể tăng lên 36,3 mg mỗi ngày một lần sau 7 ngày.
  • Ở bệnh nhân suy gan vừa (Child-Pugh B): Liều dùng có thể tăng lên 36,3 mg một lần mỗi ngày sau 7 ngày.
  • Điều chỉnh liều 50% khi dùng thuốc ức chế CYP3A4 trung bình.

Tác dụng phụ thường gặp nhất (tỷ lệ mắc ≥5% và tỷ lệ mắc ít nhất gấp đôi so với giả dược) là chóng mặt, buồn nôn, mất ngủ, đau bụng và khó tiêu.

Nguồn tham khảo

  1. https://fabrekramer.com/exxua-for-generalized-anxiety-disorder/
  2. https://www.empr.com/home/news/exxua-a-novel-treatment-for-major-depressive-disorder-gets-fda-approval/
  3. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/021164s000lbl.pdf

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

#Exxua
#Gepirone
#Rối loạn trầm cảm nặng