C-C chemokine receptor type 4

07.08.2023 12:54 sáng

C-C chemokine receptor type 4 (CCR-4) là một thụ thể protein được tìm thấy trên bề mặt của một số tế bào miễn dịch, đặc biệt là tế bào T. Nó liên quan đến việc điều chỉnh các phản ứng miễn dịch, huy động tế bào và viêm nhiễm. CCR-4 liên kết đặc biệt với các chemokine được gọi là CCL17 và CCL22, được sản xuất trong các mô khác nhau và đóng vai trò thu hút các tế bào miễn dịch đến các vị trí viêm hoặc nhiễm trùng.

CCR-4 chủ yếu được biểu hiện trên các tế bào T điều hòa (regulatory T cells: Treg), là một loại chuyên biệt của các tế bào T, giúp duy trì khả năng dung hòa miễn dịch và ngăn chặn các phản ứng miễn dịch quá mức. Bằng cách tương tác với CCL-17 và CCL-22, CCR-4 tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động Treg vào các mô bị viêm, nơi chúng có thể thực hiện các chức năng ức chế miễn dịch.

CCR-4 cũng có liên quan đến việc di chuyển các tế bào miễn dịch khác, chẳng hạn như tế bào Th2 và một số tế bào đuôi gai. Nó có liên quan đến một số tình trạng viêm nhiễm, bao gồm các bệnh dị ứng, hen suyễn, viêm da dị ứng và một số loại ung thư.

Tầm quan trọng của CCR-4 cũng mở rộng sang các ứng dụng điều trị. Nhắm mục tiêu CCR-4 như một chiến lược tiềm năng để điều trị một số rối loạn viêm và tự miễn dịch. Hơn nữa, chất đối vận CCR-4 đã được nghiên cứu về khả năng ức chế sự phát triển ung thư bằng cách phá vỡ môi trường vi mô khối u và làm suy yếu cơ chế ức chế miễn dịch.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời