CD123

07.08.2023 12:54 sáng

CD123, còn được gọi là chuỗi alpha thụ thể interleukin-3 ( interleukin-3 receptor alpha chain : IL-3RA), là một protein biểu hiện chủ yếu trên bề mặt của các tế bào gốc tạo máutiền thân bào tạo máu (hematopoietic stem and progenitor cells : HSPCs) cũng như các tế bào đuôi gai (dendritic cell) và một số tế bào bạch cầu.

CD123 đóng một vai trò quan trọng trong sự tồn tại, tăng sinh và phân biệt của HSPC bằng cách liên kết với phối tử của nó, interleukin 3 (IL-3) và kích hoạt các đường truyền tín hiệu xuôi dòng. Ngoài ra, CD123 được biểu hiện quá mức trên bề mặt tế bào gốc bạch cầu trong nhiều loại bệnh bạch cầu, bao gồm bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (acute myeloid leukemia), và đóng vai trò quan trọng trong việc khởi phát và duy trì bệnh bạch cầu.

Do biểu hiện của nó trên các tế bào gốc bệnh bạch cầu, CD123 đã nổi lên như một mục tiêu tiềm năng để điều trị AML và các khối u ác tính về huyết học dương tính với CD123 khác. Nhiều chiến lược điều trị khác nhau, bao gồm các kháng thể đơn dòngliệu pháp tế bào CAR-T, đang được phát triển để nhắm mục tiêu CD123 và loại bỏ các tế bào bạch cầu dương tính với CD123.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời