Tiền thân bào tạo máu

07.08.2023 12:54 sáng

Tiền thân bào tạo máu (Hematopoietic progenitor cell : HPC) là một loại tế bào gốc tạo ra tất cả các loại tế bào máu khác nhau được tìm thấy trong cơ thể. Chúng cư trú trong tủy xương và có thể biệt hóa thành nhiều loại tế bào máu khác nhau..

Có hai loại HPC chính: tiền thân bào tủy (myeloid progenitor cell : MPC) và tiền thân bào bạch huyết (lymphoid progenitor cell : LPC). Các MPC biệt hóa thành hồng cầu, tiểu cầu và một số loại bạch cầu (chẳng hạn như bạch cầu trung tính, bạch cầu ái toan, basophils và bạch cầu đơn nhân). Các LPC biệt hóa thành các loại tế bào lympho khác nhau (chẳng hạn như tế bào T, tế bào B và tế bào sát thủ tự nhiên).

HPC rất quan trọng để duy trì một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và để đối phó với nhiễm trùng và bệnh tật. Khi cơ thể cần nhiều tế bào máu hơn, chẳng hạn như trong thời gian bị thương hoặc nhiễm trùng, các HPC được kích thích để phân chia và biệt hóa thành các loại tế bào cần thiết.

HPC cũng được sử dụng trong điều trị y tế, chẳng hạn như cấy ghép tủy xương. Trong các quy trình này, HPC được thu thập từ người hiến tặng và cấy vào bệnh nhân bị rối loạn máu, chẳng hạn như bệnh bạch cầu hoặc thiếu máu bất sản. Các tế bào được cấy ghép sau đó có thể biệt hóa thành các tế bào máu khỏe mạnh và giúp khôi phục hệ thống miễn dịch của bệnh nhân.

 

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời