CD38

07.08.2023 12:54 sáng

CD38 là một glycoprotein xuyên màng có chức năng vừa là enzyme vừa là thụ thể. Nó được thể hiện rộng rãi trong các mô khác nhau, bao gồm các tế bào miễn dịch và tham gia vào nhiều quá trình sinh lý và bệnh lý, chẳng hạn như phản ứng miễn dịch, viêm nhiễm và ung thư.

Là một enzym, CD38 xúc tác quá trình tổng hợp và phân hủy của phân tử cyclic ADP-ribose (cADPR), liên quan đến tín hiệu calcium và điều chỉnh một số chức năng của tế bào. CD38 cũng có thể tạo ra các phân tử khác như nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate (NAADP) và ADP-ribose, cũng tham gia vào các đường truyền tín hiệu nội bào.

Là một thụ thể, CD38 có thể liên kết với các phối tử ngoại bào như CD31, điều chỉnh sự kết dính và di chuyển của tế bào, và CD157, điều chỉnh quá trình chuyển hóa xương và bài tiết insulin. CD38 cũng đóng vai trò là mục tiêu cho các kháng thể trị liệu trong điều trị các bệnh khác nhau, bao gồm đa u tủy, ung thư tế bào hệ thống miễn dịch.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời