Công ty hỗ trợ hợp đồng

07.08.2023 12:54 sáng

Công ty hỗ trợ hợp đồng (Contract Research Organization: CRO) là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ngành dược phẩm, công nghệ sinh học và thiết bị y tế trên cơ sở hợp đồng.  CRO có thể cung cấp các dịch vụ như nghiên cứu phát triển thử nghiệm lâm sàng, quản lý thử nghiệm lâm sàng, thương mại hoá, quản lý an toàn dược, nghiên cứu phân tích kết quả dựa vào bằng chứng thế giới thực.v.v.

Các dịch vụ do CROs hỗ trợ nhằm mục đích giảm các chi phí cho các công ty dược khi phát triển thuốc. Hướng tới mục tiêu đơn giản hóa quá trình phát triển thuốc mới, và đơn giản hóa việc thâm nhập thị trường thuốc của công ty dược.

Trả lời