Dị ứng với asparaginase có nguồn gốc từ E. coli

07.08.2023 12:54 sáng

Asparaginase là một enzyme xúc tác quá trình biến đổi L-asparagin thành aspartic acid và amoniac. Asparaginase là một thành phần trong phác đồ hóa trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho, nó tiêu diệt các bạch cầu ác tính bằng cách lấy đi nguồn cung cấp cần thiết để các tế bào này tồn tại. Ước tính có khoảng 20% ​​bệnh nhân bị dị ứng với asparaginase có nguồn gốc từ E. coli (Allergic to the E. coli-derived asparaginase) và cần một chất thay thế mà cơ thể có thể dung nạp được.

Trả lời