Interleukin 17F

19.10.2023 7:28 chiều

Interleukin 17F (IL-17F) là một loại protein thuộc họ cytokine interleukin 17, có vai trò điều chỉnh phản ứng miễn dịch và viêm.

IL-17F chủ yếu được sản xuất bởi các tế bào miễn dịch và tham gia vào việc bảo vệ hệ thống miễn dịch chống lại nhiễm trùng và phát triển các phản ứng viêm. Nó có liên quan chặt chẽ với một cytokine khác, IL-17A và thường hoạt động theo cách tương tự.

IL-17F có liên quan đến các bệnh viêm và tự miễn dịch khác nhau, khiến nó trở thành mục tiêu cho các biện pháp can thiệp điều trị tiềm năng.

 

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).