Mục đánh giá

07.08.2023 12:54 sáng

Mục đánh giá (Endpoint) là thuật ngữ thường được sử dụng trong nghiên cứu lâm sàng, nhằm đánh giá mức độ hiệu quả và tính an toàn của thuốc nghiên cứu theo các hạng mục. Điều quan trọng là hiệu quả của thuốc có được đánh giá một cách khách quan và kết quả có mang tính phổ quát hay không. Trước khi tiến hành thử nghiệm lâm sàng, “Mục đánh giá” cần được mô tả trong protocol thử nghiệm lâm sàng, bao gồm cả phương pháp phân tích các hạng mục.

Có hai loại “Mục đánh giá”:

  • Mục đánh giá thực (True Endpoint): Là hạng mục quan trọng nhất mà tính khách quan và tính phổ quát được công nhận. Ví dụ, tỷ lệ tử vong, tỷ lệ mắc bệnh, cải thiện chất lượng cuộc sống, tỷ lệ giảm tác dụng phụ, v.v. Tuy nhiên, rất khó để đo lường các mục này trong một khoảng thời gian ngắn trong quá trình thử nghiệm lâm sàng.

Trả lời