Rung nhĩ không do bệnh van tim

07.08.2023 12:54 sáng

Rung nhĩ không do bệnh van tim (Nonvalvular atrial fibrillation: NVAF) là một loại của rung nhĩ, mà nguyên nhân không phải do bệnh van 2 lá hoặc van tim nhân tạo. NVAF thường do bệnh cao huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh phổi, nhiễm trùng, tuyến giáp hoạt động quá mức, hoặc do chất kích thích như cafein, thuốc lá.

Trả lời