Tế bào T gây độc tế bào

07.08.2023 12:54 sáng

Tế bào T gây độc tế bào (Cytotoxic T cell) còn được gọi là tế bào T sát thủ (killer T cells) hay tế bào CD8+, là một loại tế bào T đóng vai trò quan trọng trong phản ứng miễn dịch bằng cách trực tiếp tiêu diệt các tế bào bị nhiễm bệnh hoặc tế bào bất thường. Chúng biểu hiện một loại protein gọi là CD8 (cluster differentiation 8) trên bề mặt tế bào của chúng, giúp phân biệt chúng với các nhóm tế bào T khác.

Chức năng chính của tế bào T gây độc tế bào là nhận biết và tiêu diệt các tế bào biểu hiện các kháng nguyên lạ hoặc bất thường trên bề mặt của chúng. Những kháng nguyên này thường có nguồn gốc từ virus, vi khuẩn nội bào hoặc tế bào ung thư.

Khi một tế bào T gây độc tế bào gặp một tế bào hiển thị kháng nguyên cụ thể mà nó nhận ra, tế bào T sẽ liên kết với tế bào đích.

Sau khi liên kết, tế bào T gây độc tế bào giải phóng các phân tử gây độc tế bào, chẳng hạn như perforin và granzyme, vào tế bào đích. Perforin tạo thành các lỗ trên màng tế bào, cho phép các granzyme xâm nhập, là các protease gây ra quá trình chết tự phát (chết tế bào theo chương trình) trong tế bào đích.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời