Thụ thể Interleukin 4

07.08.2023 12:54 sáng

Thụ thể Interleukin 4 (Interleukin 4 receptor: IL-4R) là một loại protein được tìm thấy trên bề mặt của nhiều loại tế bào miễn dịch, bao gồm tế bào T, tế bào B và đại thực bào. Nó tham gia vào phản ứng của hệ thống miễn dịch đối với nhiễm trùng và viêm, cũng như trong sự phát triển của một số bệnh, chẳng hạn như hen suyễn và dị ứng.

IL-4R hoạt động bằng cách liên kết với cytokine interleukin 4 (IL-4), được sản xuất bởi các tế bào T hỗ trợ loại 2 (T helper type 2). Sự liên kết này kích hoạt đường truyền tín hiệu dẫn đến kích hoạt các tế bào miễn dịch khác nhau và sản xuất các cytokine, từ đó thúc đẩy phản ứng viêm và miễn dịch.

Có hai loại IL-4R: loại I và loại II. IL-4R loại I được tìm thấy trên bề mặt của nhiều loại tế bào miễn dịch và tham gia vào việc kích hoạt các phản ứng miễn dịch. IL-4R loại II chủ yếu được tìm thấy trên các tế bào không miễn dịch, chẳng hạn như tế bào biểu mô và nguyên bào sợi, và tham gia vào quá trình điều hòa viêm.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng IL-4R đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của một số bệnh, đặc biệt là các bệnh dị ứng và tự miễn dịch. Ức chế tín hiệu IL-4R cho thấy tiềm năng điều trị cho các bệnh này. Mặt khác, kích hoạt IL-4R cho thấy tiềm năng cho liệu pháp miễn dịch ung thư.

 

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời