Thụ thể vasopressin

07.08.2023 12:54 sáng

Thụ thể vasopressin là các phân tử protein được tìm thấy trong các mô và cơ quan khác nhau trên khắp cơ thể. Chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh cân bằng nước, huyết áp và hành vi xã hội. Có một số loại phụ của thụ thể vasopressin, bao gồm thụ thể V1A, V1B và V2.

Các thụ thể V1A chủ yếu được tìm thấy trong các cơ trơn, chẳng hạn như trong mạch máu và tử cung. Kích thích thụ thể V1A dẫn đến co mạch, khiến mạch máu hẹp lại và tăng huyết áp. Những thụ thể này cũng đóng một vai trò trong việc giải phóng các hormone gây căng thẳng.

Các thụ thể V1B chủ yếu nằm ở tuyến yên, nơi chúng điều chỉnh việc giải phóng hormone vỏ thượng thận (adrenocorticotropic hormone : ACTH) để đáp ứng với căng thẳng (tress). Chúng cũng tham gia vào các hành vi xã hội và điều hòa trục dưới đồi-tuyến yên-thượng thận.

Các thụ thể V2 chủ yếu được tìm thấy ở thận và chịu trách nhiệm tái hấp thu nước trong ống góp. Kích hoạt thụ thể V2 bởi vasopressin làm tăng tính thấm nước, cho phép thận tái hấp thu nước và cô đặc nước tiểu, do đó điều chỉnh cân bằng chất lỏng trong cơ thể.

Những bất thường trong chức năng thụ thể vasopressin có thể dẫn đến các rối loạn khác nhau. Ví dụ, đột biến ở thụ thể V2 có thể gây ra bệnh đái tháo nhạt (diabetes insipidus), một tình trạng đặc trưng bởi khát nước quá mức và đi tiểu nhiều do khả năng tái hấp thu nước bị suy giảm.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời