Yếu tố Xa

07.08.2023 12:54 sáng

Yếu tố Xa (Factor Xa) là một enzyme quan trọng tham gia vào quá trình đông máu, đặc biệt là trong quá trình hình thành fibrin, giúp ngăn ngừa chảy máu. Nó là một phần của chuỗi phản ứng đông máu, một loạt các phản ứng phức tạp xảy ra để đối phó với chấn thương hoặc tổn thương mạch máu.

Yếu tố Xa hoạt động như một chất trung gian quan trọng trong chuỗi phản ứng, chuyển đổi prothrombin thành thrombin, sau đó chuyển đổi fibrinogen thành fibrin. Sự chuyển đổi fibrinogen thành fibrin này tạo thành một cấu trúc dạng lưới giúp củng cố và ổn định cục máu đông.

Sau khi được kích hoạt, Yếu tố Xa nhanh chóng khuếch đại phản ứng đông máu bằng cách kích hoạt các phân tử bổ sung của Yếu tố X, dẫn đến hiệu ứng xuôi dòng.

Do vai trò then chốt của nó trong quá trình đông máu, yếu tố Xa đã trở thành mục tiêu quan trọng đối với thuốc chống đông máu. Ức chế hoạt động yếu tố Xa có thể ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông, mà nó có thể đe dọa tính mạng trong các tình trạng như huyết khối tĩnh mạch sâu, thuyên tắc phổi và đột quỵ.

Những loại thuốc này đã cách mạng hóa liệu pháp chống đông máu bằng cách cung cấp các lựa chọn thay thế thuận tiện và hiệu quả hơn cho các thuốc truyền thống như warfarin.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời