Livtencity – Thuốc mới điều trị nhiễm CMV kháng trị sau ghép tạng

25.11.2021 6:32 sáng

LIVTENCITY

Là thuốc dạng viên uống, chứa thành phần maribavir, là chất ức chế kinase pUL97 cytomegalovirus (CMV), do Takeda phát triển và thương mại hóa. Livtencity được chỉ định điều trị nhiễm CMV sau ghép tạng, kháng trị với ganciclovir, valganciclovir, cidofovir hoặc foscarnet, ở bệnh nhân người lớn và trẻ (từ 12 tuổi trở lên, và nặng ít nhất 35 kg).

Chỉ định này được FDA phê duyệt vào tháng 11 năm 2021.

CƠ CHẾ TÁC DỤNG

Hoạt tính kháng virus của maribavir được thực hiện qua trung gian ức chế cạnh tranh hoạt tính protein kinase của enzym pUL97 CMV, dẫn đến ức chế quá trình phosphoryl hóa protein.

HIỆU QUẢ LÂM SÀNG

Livtencity được FDA phê duyệt dựa trên dữ liệu từ một thử nghiệm lâm sàng pha 3, nhãn mở, có đối chứng dược chất. Nghiên cứu so sánh Livtencity với phương pháp điều trị được chỉ định bởi nhà nghiên cứu, có thể bao gồm 1 hoặc 2 trong số các loại thuốc kháng virus sau được sử dụng để điều trị CMV: ganciclovir, valganciclovir, foscarnet hoặc cidofovir. Trong nghiên cứu, 352 người ghép tạng bị nhiễm CMV không đáp ứng, được điều trị ngẫu nhiên với Livtencity hoặc điều trị do nhà nghiên cứu chỉ định trong tối đa 8 tuần. Nghiên cứu đã so sánh nồng độ CMV DNA ở 2 nhóm vào cuối tuần thứ 8. Hiệu quả được xác định là có mức thấp hơn mức có thể đo được. Kết quả cho thấy trong số 235 bệnh nhân dùng Livtencity, 56% có mức DNA CMV thấp hơn mức có thể đo được so với 24% trong số 117 bệnh nhân được điều trị do nhà nghiên cứu chỉ định.

ĐIỀU TRỊ VỚI LIVTENCITY TÁC DỤNG PHỤ THƯỜNG GẶP

(Xem thêm tài liệu hướng dẫn sử dụng)

Livtencity được cung cấp dưới dạng viên nén, liều khuyến cáo là 400 mg (2 viên 200 mg), uống 2 lần mỗi ngày.

Các tác dụng phụ phổ biến (> 10%) là rối loạn vị giác, buồn nôn, tiêu chảy, nôn mửa và mệt mỏi.

Nguồn tham khảo:

  1. https://www.takeda.com/newsroom/newsreleases/2021/takeda-livtencity-maribavir-approved-by-us-fda/
  2. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-treatment-common-type-post-transplant-infection-resistant-other-drugs
  3. https://content.takeda.com/?contenttype=pi&product=liv&language=eng&country=usa&documentnumber=1

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

#CMV
#Cytomegalovirus
#Livtencity
#Maribavir
#Mhiễm CMV sau ghép tạng