GPRC5D

12.08.2023 12:27 chiều

GPRC5D (G protein-coupled receptor family C group 5 member D), là một protein thuộc họ thụ thể kết hợp protein G (G protein-coupled receptor: GPCR). GPCR tham gia vào các đường truyền tín hiệu tế bào khác nhau và đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tín hiệu từ môi trường bên ngoài vào bên trong tế bào.

GPRC5D biểu hiện cao trong nhiều tế bào u tủy và việc nhắm mục tiêu GPRC5D có khả năng làm gián đoạn sự phát triển và sống sót của các tế bào ung thư này. Ức chế GPRC5D như một chiến lược điều trị.

 

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời