Interleukin 7

07.08.2023 12:54 sáng

Interleukin 7 (IL-7) là một cytokine đóng vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch. Nó liên quan đến sự phát triển, sự tồn tại và chức năng của tế bào T, một loại tế bào bạch cầu cần thiết cho các phản ứng miễn dịch thích nghi. Được sản xuất bởi các tế bào mô đệm trong tủy xương và tuyến ức, cũng như các tế bào biểu mô trong ruột, IL-7 hoạt động như một yếu tố tăng trưởng cho các tiền chất tế bào T sơ khai, thúc đẩy sự sống sót, tăng sinh và biệt hóa của chúng.

IL-7 chịu trách nhiệm duy trì các tế bào T trưởng thành trong các cơ quan bạch huyết ngoại vi, hỗ trợ sự sống sót và cân bằng nội môi của chúng. Nó ảnh hưởng đến các phản ứng miễn dịch bằng cách điều chỉnh việc sản xuất các cytokine, chẳng hạn như interferon-gamma (IFN-γ) và interleukin-17 (IL-17), bởi tế bào T và tế bào sát thủ tự nhiên (Natural Killer cells). IL-7 cũng kích thích tế bào B sản xuất kháng thể.

Ngoài vai trò của nó trong việc phát triển tế bào T và điều hòa miễn dịch, IL-7 còn tham gia vào việc tổ chức và duy trì các mô bạch huyết. Nó góp phần hình thành và duy trì các cơ quan bạch huyết thứ cấp, bao gồm các hạch bạch huyết và các mảng Peyer trong ruột, bằng cách điều chỉnh sự sống sót và tăng sinh của các tế bào lympho.

Rối loạn điều hòa tín hiệu IL-7 có liên quan đến các rối loạn liên quan đến miễn dịch khác nhau. Tín hiệu IL-7 quá mức có thể góp phần gây ra các bệnh tự miễn dịch như viêm khớp dạng thấpbệnh đa xơ cứng. Ngược lại, tín hiệu IL-7 không đủ hoặc đột biến trong thụ thể IL-7 có thể dẫn đến suy giảm miễn dịch, như đã thấy trong suy giảm miễn dịch kết hợp nghiêm trọng (SCID).

Với vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch, IL-7 có tiềm năng điều trị. Các thử nghiệm lâm sàng đang khám phá việc sử dụng IL-7 tái tổ hợp như một phương pháp điều trị để tăng cường chức năng miễn dịch và khôi phục quần thể tế bào T trong các tình trạng như ung thư và nhiễm HIV.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời