Kevzara – Thuốc mới điều trị viêm khớp dạng thấp

23.05.2017 7:24 chiều

KEVZARA LÀ

Là thuốc dạng dịch tiêm, chứa thành phần sarilumab, là một chất đối vận thụ thể interleukin 6 (IL-6), do RegenronSanofi phát triển và thương mại hóa. Kevzara được chỉ định điều trị viêm khớp dạng thấp hoạt động từ trung bình đến nghiêm trọng, ở bệnh nhân trưởng thành không đáp ứng hoặc không dung nạp hoàn toàn với một hoặc nhiều loại thuốc DMARDs.

Chỉ định này được FDA phê duyệt vào tháng 5 năm 2017.

CƠ CHẾ TÁC DỤNG

IL-6 là một cytokine tiền viêm được sản xuất bởi nhiều loại tế bào bao gồm tế bào T (T cell) và tế bào B (B cell), tế bào lympho, bạch cầu đơn nhân và nguyên bào sợi. IL-6 cũng được sản xuất bởi các tế bào hoạt dịch và nội mô ở các khớp bị ảnh hưởng bởi các quá trình viêm như viêm khớp dạng thấp. Sarilumab liên kết với cả thụ thể IL-6 ức chế truyền tín hiệu trung gian IL-6 qua các thụ thể này.

HIỆU QUẢ LÂM SÀNG

Kevzara được FDA phê duyệt dựa trên hai nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên với giả dược (Nghiên cứu 1 và Nghiên cứu 2), mù đôi, ở những bệnh nhân trên 18 tuổi bị viêm khớp dạng thấp (RA) động từ trung bình đến nặng. Nghiên cứu 1 bao gồm 1197 bệnh nhân không đáp ứng hoàn toàn với methotrexate (MTX). Bệnh nhân được tiêm hoặc Kevzara 200 mg, hoặc Kevzara 150 mg, hoặc giả dược + điều trị nền với MTX. Nghiên cứu 2 bao gồm 546 bệnh nhân, không đáp ứng hoàn toàn hoặc không dung nạp với một hoặc nhiều thuốc đối kháng TNF-α. Bệnh nhân được tiêm hoặc Kevzara 200 mg, hoặc Kevzara150 mg, hoặc giả dược + điều trị nền với DMARD (MTX, sulfasalazine, leflunomide và / hoặc hydroxychloroquine).

Trong cả hai nghiên cứu, bệnh nhân được điều trị với 200 mg hoặc 150 mg Kevzara mỗi hai tuần + MTX / DMARD có tỷ lệ đáp ứng ACR20, ACR50 và ACR70 cao hơn so với bệnh nhân được điều trị bằng giả dược + MTX / DMARD ở Tuần 24. Đáp ứng ACR20 ở Tuần 24 đối với giả dược, Kevzara 150mg và Kevzara 200mg, tương ứng như sau: Nghiên cứu 1: 33,4%, 58,0% và 66,4%. Nghiên cứu 2: 33,7%, 55,8% và 60,9%.

ĐIỀU TRỊ VỚI KEVZARA VÀ TÁC DỤNG PHỤ THƯỜNG GẶP

Xem thêm tài liệu hướng dẫn sử dụng tại đây

Kevzara được cung cấp dưới dạng dịch tiêm dưới da. Kevzara có thể được sử dụng dưới dạng đơn trị hoặc kết hợp với methotrexate (MTX) hoặc các DMARD thông thường khác. Liều khuyến cáo của Kevzara là tiêm dưới da 200 mg hai tuần một lần.

Tác dụng phụ thường gặp có thể bao gồm: giảm bạch cầu, tăng ALT, ban đỏ tại chỗ tiêm, nhiễm trùng đường hô hấp trên, nhiễm trùng đường tiết niệu.

Nguồn tham khảo:

  1. https://investor.regeneron.com/news-releases/news-release-details/regeneron-and-sanofi-announce-fda-approval-kevzarar-sarilumab/
  2. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/761037s001lbl.pdf

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

#Kevzara
#Sarilumab
#Viêm khớp dạng thấp