CD40

09.10.2023 8:12 chiều

CD40 là một protein bề mặt tế bào được biểu hiện trên nhiều loại tế bào miễn dịch, bao gồm tế bào B, tế bào đuôi gai, đại thực bàotế bào mast. Nó cũng được biểu hiện trên một số tế bào không miễn dịch, chẳng hạn như tế bào nội mô và tế bào biểu mô.

CD40 là thành viên của họ thụ thể yếu tố hoại tử khối u (tumor necrosis factor receptor : TNFR). Nó liên kết với phối tử phối tử CD40 (CD40L) biểu hiện trên các tế bào T. Sự liên kết của CD40 với CD40L sẽ kích hoạt một loạt tín hiệu dẫn đến việc kích hoạt tế bào đích.

Tín hiệu CD40 đóng một vai trò quan trọng trong khả năng miễn dịch dịch thể, miễn dịch qua trung gian tế bào và viêm.

  • Trong tế bào B, tín hiệu CD40 thúc đẩy sự hình thành trung tâm mầm truyền tín hiệu, chuyển đổi isotope globulin miễn dịch (Ig), tăng cường ái lực đối với kháng nguyên thúc đẩy đột biến tế bào thể (SHM) của Ig để tăng  và cuối cùng là hình thành các tương bào sống lâu và tế bào B ghi nhớ.
  • Trong các tế bào đuôi gai, tín hiệu CD40 thúc đẩy sự trưởng thành và kích hoạt của tế bào đuôi gai, điều này rất cần thiết cho quá trình mồi tế bào T.
  • Trong các đại thực bào, tín hiệu CD40 thúc đẩy sản xuất các cytokine gây viêm.
  • Trong tế bào mast, tín hiệu CD40 thúc đẩy giải phóng histamine và các chất trung gian gây viêm khác.

Tín hiệu CD40 cũng liên quan đến cơ chế bệnh sinh của một số bệnh tự miễn, bao gồm bệnh lupus ban đỏ hệ thống (SLE), viêm khớp dạng thấp và bệnh viêm ruột. Ngoài ra, tín hiệu CD40 còn có liên quan đến sự phát triển của một số loại ung thư.

 

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).