Interleukin 1

07.08.2023 12:54 sáng

Interleukin 1 (IL-1) là một cytokine gây viêm đóng vai trò quan trọng trong phản ứng của hệ thống miễn dịch đối với nhiễm trùng, chấn thương và viêm. Nó được sản xuất bởi các loại tế bào khác nhau, bao gồm đại thực bào, bạch cầu đơn nhân, tế bào đuôi gai và tế bào biểu mô.

Có hai dạng IL-1 chính: IL-1α và IL-1β. IL-1α chủ yếu nằm trong bào tương của tế bào và được giải phóng khi tế bào chết hoặc bị tổn thương. Ngược lại, IL-1β được tổng hợp dưới dạng tiền chất không hoạt động, cần được xử lý bởi quá trình phức tạp để trở nên hoạt động.

IL-1 hoạt động bằng cách liên kết với các thụ thể của nó là IL-1R1 và IL-1R2, được thể hiện trên các loại tế bào khác nhau. Sự liên kết IL-1 với thụ thể của nó khởi tạo một tầng tín hiệu dẫn đến việc kích hoạt các yếu tố phiên mã và sản xuất các chất trung gian gây viêm khác nhau, bao gồm các cytokinechemokine khác.

IL-1 tham gia vào một loạt các quá trình sinh lý và bệnh lý, bao gồm sốt, viêm cấp tính và điều hòa phản ứng miễn dịch. Rối loạn điều hòa tín hiệu IL-1 có liên quan đến cơ chế bệnh sinh của các bệnh khác nhau, bao gồm rối loạn tự miễn dịch, rối loạn chuyển hóa và ung thư.

Về mặt trị liệu, ức chế IL-1 đã được sử dụng để điều trị các bệnh viêm khác nhau, chẳng hạn như viêm khớp dạng thấp và bệnh gút. Ngoài ra, việc chẹn IL-1 đã cho thấy kết quả đầy hứa hẹn trong điều trị một số loại ung thư và đã được nghiên cứu như một phương pháp điều trị tiềm năng cho COVID-19.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời