Tế bào T trợ giúp

07.08.2023 12:54 sáng

Tế bào T trợ giúp (T helper cell), còn được gọi là tế bào CD4 hay tế bào lympho T CD4, là một loại tế bào bạch cầu đóng vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch. Chúng được đặt tên là các tế bào “trợ giúp” vì chúng giúp phối hợp và điều chỉnh phản ứng miễn dịch khi các mầm bệnh xâm nhập, chẳng hạn như virus và vi khuẩn.

Tế bào T trợ giúp được kích hoạt khi chúng gặp một kháng nguyên lạ được trình diện bởi một tế bào trình diện kháng nguyên. Sau khi được kích hoạt, chúng biệt hóa thành các các tế bào T trợ giúp khác nhau, bao gồm T helper 1 (Th1), T helper 2 (Th2), T helper 17 (Th17) và T follicular helper (Tfh), mỗi tế bào có các chức năng riêng biệt.

  • Tế bào Th1 rất quan trọng để chống lại mầm bệnh nội bào, chẳng hạn như virus và vi khuẩn cư trú bên trong tế bào. Chúng tiết ra các cytokine, chẳng hạn như interferon gamma, kích hoạt các đại thực bào để thực bào và tiêu diệt mầm bệnh.
  • Tế bào Th2 rất quan trọng để chống lại ký sinh trùng ngoại bào, chẳng hạn như giun sán, bằng cách tiết ra các cytokine như IL-4, IL-5 và IL-13, giúp thúc đẩy hoạt hóa bạch cầu ái toan và biệt hóa tế bào B thành tế bào plasma tiết kháng thể.
  • Tế bào Th17 rất quan trọng để chống lại vi khuẩn và nấm ngoại bào, cũng như thúc đẩy quá trình viêm để đáp ứng với tổn thương mô. Chúng tiết ra các cytokine như IL-17 và IL-22, giúp điều động bạch cầu trung tính và thúc đẩy quá trình tăng sinh và sửa chữa tế bào biểu mô.
  • Tế bào Tfh rất quan trọng để thúc đẩy sự hình thành các trung tâm mầm trong mô bạch huyết, rất quan trọng để sản xuất các kháng thể có ái lực cao.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời