Liệu pháp kết hợp mới trong điều trị ung thư gan được FDA phê duyệt

29.05.2020 7:29 sáng

FDA đã phê duyệt cho atezolizumab (Tecentriq) kết hợp với bevacizumab (Avastin) trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) không thể phẫu thuật cắt bỏ hoặc di căn, chưa được điều trị trước đó.

Sự phê duyệt này dựa trên kết quả thử nghiệm lâm sàng IMbrave150, pha 3. Trong đó sự kết hợp điều trị này đã cho thấy giảm 42% nguy cơ tử vong, và giảm 41% tình trạng bệnh hoặc tử vong so với sorafenib (Nexavar)đơn lập.

IMbrave150 là nghiên cứu đầu tiên chứng minh thời gian sống còn toàn bộ (Overall survival: OS) và thời gian sống bệnh không hóa ác (Progression Free Survival: PFS) được cải thiện bằng liệu pháp miễn dịch ở những bệnh nhân bị HCC không thể phẫu thuật hoặc di căn.

Tác dụng phụ nghiêm trọng (grade 3 hoặc 4) xảy ra ở 38% bệnh nhân ở nhóm kết hợp, thường gặp nhất là xuất huyết tiêu hoá, nhiễm trùng và sốt.

Bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên hoặc điều trị chế độ phối hợp atezolizumab 1200 mg tiêm tĩnh mạch mỗi 3 tuần và bevacizumab 15 mg / kg tiêm tĩnh mạch mỗi 3 tuần (n = 336), hoặc điều trị với sorafenib đơn lập 400 mg x 2, mỗi ngày cho đến khi độc tính không chấp nhận được (n = 165). 

Sau thời gian theo dõi trung bình là 8,6 tháng, tỷ lệ đáp ứng khách quan (ORR) theo tiêu chí RECIST 1.1 là 27% ở nhóm kết hợp, so với 12% ở nhóm sorafenib, và theo tiêu chí mRECIST là 33%  và 13% tương ứng.

Thời gian đáp ứng trung vị là 2,8 tháng (phạm vi: 1,2-11,3) ở nhóm kết hợp so với 3,3 tháng ở nhóm sorafenib (phạm vi: 1,2-7,2).  Đáp ứng hoàn toàn (CR) theo tiêu chí RECIST 1.1 đã đạt được ở 18 bệnh nhân ở nhóm kết hợp, so với 0 ở nhóm sorafenib.

Nguồn tham khảo:

  1. https://www.targetedonc.com/view/fda-approves-atezolizumab-combo-for-unresectable-or-metastatic-hepatocellular-carcinoma
  2. https://www.biospace.com/article/releases/fda-approves-genentech-s-tecentriq-in-combination-with-avastin-for-people-with-the-most-common-form-of-liver-cancer/?s=74

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

#Atezolizumab
#Avastin
#Bevacizumab
#Tecentriq
#Ung thư gan