SLAMF7

08.10.2023 10:50 sáng

SLAMF7 (Signaling Lymphocytic Activation Molecule Family Member 7) là một protein xuyên màng loại I, thuộc họ phân tử kích hoạt tế bào lympho truyền tín hiệu (signaling lymphocytic activation molecule : SLAM). Nó là một glycoprotein 66 kDa được biểu hiện trên nhiều loại tế bào miễn dịch, bao gồm tương bào, tế bào T, tế bào sát thủ tự nhiênđại thực bào.

SLAMF7 đóng vai trò trong một số quá trình miễn dịch quan trọng, bao gồm:

  • Biệt hóa tế bào B: SLAMF7 rất cần thiết cho quá trình biệt hóa tế bào B thành tương bào. Nó thực hiện điều này bằng cách tương tác với các thành viên khác trong họ SLAM trên tế bào T và các tế bào miễn dịch khác.
  • Kích hoạt tương bào: SLAMF7 đóng vai trò kích hoạt tế bào bằng cách tương tác với các phân tử bề mặt tế bào khác, chẳng hạn như CD40CD138.
  • Giao tiếp tế bào miễn dịch: SLAMF7 tham gia vào quá trình giao tiếp giữa các loại tế bào miễn dịch khác nhau. Nó thực hiện điều này bằng cách tương tác với các thành viên khác trong họ SLAM trên các tế bào miễn dịch khác.

SLAMF7 cũng biểu hiện quá mức trên nhiều loại tế bào ung thư, bao gồm bệnh đa u tủy, u lympho nguyên tương bào (plasmablastic lymphoma) và bệnh bạch cầu cấp dòng tủy. Sự biểu hiện quá mức này được cho là góp phần vào sự phát triển và tồn tại của các tế bào ung thư.

Do vai trò quan trọng của nó trong hệ thống miễn dịch và sự biểu hiện quá mức của nó trên các tế bào ung thư, SLAMF7 là mục tiêu đầy hứa hẹn cho liệu pháp miễn dịch ung thư. Elotuzumab được phê duyệt để điều trị bệnh đa u tủy tái phát hoặc kháng trị. Elotuzumab hoạt động bằng cách liên kết với SLAMF7 trên các tế bào u tủy và kích hoạt sự phá hủy chúng.

SLAMF7 cũng đang là mục tiêu nghiên cứu điều trị cho các loại ung thư khác, chẳng hạn như u lympho nguyên tương bàobệnh bạch cầu cấp dòng tủy. Các nghiên cứu tiền lâm sàng đã chỉ ra rằng việc nhắm mục tiêu SLAMF7 có thể có hiệu quả trong việc tiêu diệt các tế bào ung thư này và gây ra sự thoái triển của khối u.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).